INTRODUCCIÓL'EINA és un servei de l’Ajuntament del Vendrell que  treballa pel desenvolupament local, oferint recursos per facilitar la inserció laboral i el desenvolupament professional de les persones treballadores i aturades, a fi que aquestes puguin millorar la seva ocupabilitat.

L'EINA és un servei adreçat:

* A treballadors/es en actiu que vulguin formar-se, rebre orientació laboral, desenvolupar les seves carreres professionals o canviar d’ocupació.

 * A persones a l’atur que busquen feina i/o que es proposen millorar les seves competències personals i professionals (coneixements, habilitats, actituds i aptituds).

* A joves que desitgin rebre informació i orientació sobre aspectes relacionats amb el mercat de treball.

 * A empreses que hagin de contractar o formar els seus treballadors.

 * A persones amb algun tipus de discapacitat o amb dificultats especials d’inserció laboral que necessitin orientació, suport i assessorament de cara a tenir les mateixes oportunitats en el món del treball.

L'Observatori del Mercat Laboral

L'Observatori del Mercat Laboral és una eina estadística elaborada per L’EINA Servei d’Ocupació amb la finalitat d'oferir informació detallada i seguiment dels principals indicadors laborals relacionats amb l'ocupació: evolució de l'atur, altes i baixes de la Seguretat Social, i contractacions.